ഖാദി ബോര്‍ഡ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴാണിത്.

The post കശുവണ്ടി അഴിമതിക്കേസ് പ്രതിയുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു; ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ ശമ്പളയിനത്തില്‍ രണ്ട് ലക്ഷം appeared first on Reporter Live.