സഞ്ചിത നഷ്ടം 776 കോടിയായി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാന്‍ ബാങ്കിന് കഴിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി

The post കേരള ബാങ്കിന് ലാഭം 374 കോടി; ലയനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് appeared first on Reporter Live.