തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലെ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സര്‍ക്കാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും അപ്പീല്‍ നല്‍കി.

The post തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: അധ്യക്ഷ പദവിയിലെ സംവരണം പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി; അപ്പീല്‍ നല്‍കി സര്‍ക്കാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും appeared first on Reporter Live.