ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തുകയും ലോക് ഡൗണ്‍ കാരണം മടങ്ങിപ്പോകാന്‍ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്ത പ്രവാസികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന 5000 രൂപയുടെ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്ഷിച്ചിട്ട് തുക ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കായി രേഖകളിലെ തകരാറ് പരിഹരിക്കാന്‍ അവസരം.

The post നോര്‍ക്ക; നാട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് രേഖകള്‍ പുനര്‍സമര്‍പ്പിക്കാം appeared first on Reporter Live.