വിവാദമായ പോലീസ് നിയമഭേദഗതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ റിപ്പീലിംഗ് ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സൂചന.

The post പൊലീസ് നിയമഭേദഗതി നിയമം പിന്‍വലിക്കാന്‍ റിപ്പീലിംഗ് ഓര്‍ഡിനന്‍സ്; പുതിയ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലെ ചര്‍ച്ചയ്ക്കുശേഷം appeared first on Reporter Live.