മാര്‍ത്തോമ്മാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷന്‍ ഡോ ജോസഫ് മാര്‍ത്തോമ്മാ മെത്രപ്പോലിത്ത കാലംചെയ്തു.

The post മാര്‍ത്തോമ്മാ സഭാധ്യക്ഷന്‍ ഡോ ജോസഫ് മാര്‍ത്തോമ്മാ മെത്രപ്പോലിത്ത കാലംചെയ്തു appeared first on Reporter Live.