സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശബളം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഹൈകോടതി.

The post ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം സാധാരണക്കാരനെ പിഴിഞ്ഞ് വേണ്ട; ഹൈക്കോടതി appeared first on Reporter Live.